Jak ofiarować 1,5 procent podatku wprost z programu do pit 2023

Każda osoba mająca obowiązek rozliczenia się z podatku dochodowego może przekazać jeden procent podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego (stowarzyszeń oraz fundacji). Należy odpowiednio wypełnić deklarację np. deklaracja PIT 37.

Jeden procent jest pobierany z całości podatku dochodowego i stanowi jego jedną setną. Osoby, które mogą przekazać 1,5% podatku dochodowego są osobami fizycznymi, które przynależą do danej grupy:

  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia się papierów wartościowych),
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze i korzystający z liniowej 19 % stawki podatku.
W 2024 r. bądź filantropem! Zrób datek na cele charytatywne w swoim zeznaniu PIT 28.

Przekazanie jednego procenta odpisu od podatku dochodowego jest łatwą i prostą procedurą. Nie wiążą się z nią dodatkowe załatwiania dokumentów oraz inne problemy. Nie obniża to przysługujących Ci ulg i odliczeń. Do przekazania wystarczy wypełnić w odpowiedniej rubryce składanej deklaracji numer KRS wybranej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), dla której chce się przekazać pieniądze. Nie są to ulgi i odliczenia takie jak np. na dzieci, pomoc domową, rehabilitację. Zamiast do fiskusa, część należnego podatku dochodowego przekazywana jest do jakiejś uprawnionej fundacji czy stowarzyszenia. W rubryce odnośnie kwoty przekazywanej należy podać kwotę będącą 1,5 procentem podatku. Kwotę tą należy zaokrąglić w dół do pełnych dziesiątek. Wykazana kwota nie może być niższa niż 1,5 procent i nie może go przekraczać.

Wyliczenie kwoty 1,5 % podatku jest także prostą sprawą. Wystarczy wyliczyć jedną setną z całości podatku. Uzyskaną kwotę zaokrąglić w dół i wypełnić odpowiednią rubrykę w deklaracji. Przykładem może być: 1,5 % podatku do 56,27 to w rubrykę należy wpisać 56,20. Podana kwota 56,20 wpłynie na konto wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Oczywiście dobry program PIT 2024 do rocznych rozliczeń podatkowych, który na przykład możesz znaleźć tutaj, sam zadba o prawidłowe wypełnienie formularza rocznego zeznania podatkowego w 2024 roku.

Wykazaną kwotę przekazuje naczelnik Urzędu Skarbowego na konto wskazanej przez osobę fizyczną Organizacji Pożytku Publicznego. Przekazanie 1,5 procenta podatku dochodowego nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek kosztów przez podatnika. Środki, które zostają przekazane dla wybranej organizacji i tak trafiłby do Skarbu Państwa. Dzięki takiej możliwości podatnik może sam zdecydować dla jakiej organizacji przekaże 1,5 % podatku.

Istnieje możliwość przekazania 1,5 % wielu organizacjom. Z takim czymś mamy do czynienia wówczas gdy podatnik rozlicza poza jedną deklaracją podatkową dodatkowe PIT-y. Rozliczenie dodatkowych PIT-ów może wynikać np. z posiadania papierów wartościowych. Wtedy osoba rozliczająca się na każdym z formularzy może wybrać inną Organizację Pożytku Publicznego.

Należy pamiętać, aby w terminie składać rozliczenia PIT i w właściwych rubrykach wskazać wyliczone kwoty i wybrane organizacje.