Komu można darować 1,5 % od podatku w rocznym rozliczeniu pit 2022

Rozliczanie podatku dochodowego umożliwia przekazanie 1,5 procenta z całości dla różnych Organizacji Pożytku Publicznego.

OPP może zatem otrzymywać wpływy z 1,5 % podatku dochodowego pochodzące z rozliczeń od osób fizycznych (np. PIT 37). Jeden procent podatku dochodowego stanowi jedną setną całości podatku od osób fizycznych. Osoba fizyczna rozliczająca się może wskazać beneficjenta i samodzielnie zdecydować jakiej organizacji pożytku publicznego chciałby przekazać ten 1,5 procent.

Organizacje pożytku publicznego czerpią niekiedy duże sumy pieniężne z przekazanych dla nich 1 % podatków dochodowych z rozliczeń osób fizycznych. Powstała ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 roku, która zawiera informacje odnośnie możliwości przekazania 1 procent podatku dochodowego od osób fizycznych. W ustawie są dokładnie rozpisane przepisy mówiące o tym, kto i w jaki sposób może przekazać 1,5 % podatku. W Internecie istnieje znana baza, która zawiera wszystkie Organizacje Pożytku Publicznego dla których można przekazać 1 % podatku. Można ją znaleźć pod adresem : bazy.ngo.pl/organizacje-pozytku-publicznego.

Za przekazywanie 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych rozumie się :

  • Możliwość przekazania podatku dla OPP jako przejaw demokracji bezpośredniej. Osoba rozliczająca się sama może zdecydować jakiej organizacji chce przekazać część podatku, który powinien być płacony dla państwa. Dodatkowo w pewien sposób obywatel korzystający z tego przywileju i przekazujący 1,5 % dla jakiejś organizacji w pewien sposób odciąża ministra finansów odnośnie dystrybucji środków pieniężnych.
  • Uprzejmość państwa – chodzi tu o przywilej tak jakby przekazania jednego procenta podatku, albo dla jakieś wybranej organizacji albo dla państwa. Pieniądze z 1,5 % nie są pieniędzmi własnymi, są to pieniądze, które i tak podatnik musi oddać. Nie można przez przekazanie 1,5 % rozumieć darowizny.
Wypełniając formularz PIT 36 w roku 2023 przekaż darowiznę na szlachetny cel.

Organizacje, które mogą przyjmować 1,5 procent podatku

Najistotniejszą cechą organizacji, które mogą przyjmować jeden procent jest podsiadanie przez organizacje – statusu Organizacji Pożytku Publicznego, czyli OPP. Taki status nadawany jest przez sąd. Oprócz tego należy wykonać jeszcze kilka kroków, aby móc przyjmować 1,5 procent odpisu od podatku dochodowego.

Pierwszym z nich jest: uzyskanie statusu OPP i wpisanie do KRS przed 30 listopada 2022 roku. Wyznaczenie tej daty umożliwia organizacji OPP otrzymywanie jednoprocentowych odpisów podatku dochodowego odprowadzanego za rok 2022.

Kolejnym krokiem jest stałe sporządzenie oraz przesyłanie do urzędów rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego przez organizacje OPP.

Lista organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5 procenta podatku dochodowego są do znalezienia w Internecie, w bazie OPP w serwisie: www.ngo.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Najlepszy program do pit, który umożliwia przekazywanie odpisów podatkowych masz tu: www.pit-format.pl. Powodzenia !